Samenstelling bestuur Showband Doe Maar

 

Voorzitter en dirigentContact
Johan Kwakman
06 52559828

Mededirigent
Angela van Hattum
 
Bestuurslid
Harry van Asselt

Secretaris:   Contact
Marco Mulder
0341 550013

Penningmeester: Contact
Mireille Bos
036 8482043

Rekeningnr. Doe Maar Rabobank NL78RABO0354272721

Bestuursleden:

Miny van Keulen
06 40281487

Marjan Kerklaan
06 40745600