logoDoelstelling:

Het bevorderen van het samen spelen en lopen (marcheren) met verschillende ritme- en melodie- instrumenten.

Op basis van de aanwezige mogelijkheden van muzikanten met een verstandelijke beperking. Ook wil de Showband de geleerde vaardigheden in zowel muzikaal als marcheren tonen aan het publiek. Hierbij streven wij naar interactie met het publiek, zodanig dat de eigenwaarde van de muzikant en de integratiegedachte vorm krijgt.

Ook het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:

Wekelijks stellen wij de leden in staat om muziek te maken en om elkaar te ontmoeten.We treden niet meer op dan 1 keer per maand.
De optredens kunnen overal in den lande plaatsvinden, maar voornamelijk in Ermelo zelf. 1 keer per kwartaal vindt overleg plaats met het hele bestuur, hier worden notulen van gemaakt. Tussentijds worden actuele zaken met dagelijks bestuur besproken en afgehandeld.

Beloningsbeleid:

Om wekelijks les te geven vaan de muzikanten is er een bezoldigd dirigent aangetrokken. Alle bestuurders en vrijwilligers doen dit onbezoldigd, Er wordt eenmaal per jaar voor de vrijwilligers een barbecue georganiseerd. Met Sinterklaas krijgen de muzikanten een sinterklaas presentje. Met kerst krijgt een ieder van de vrijwilligers een kerstpakket. Tevens is er voor de muzikanten een afsluitavond. Uiteraard heeft Showband Doe Maar een eigen Facebook-pagina. Daarop tref je de meeste recente informatie en foto's aan.

Bestuurssamenstelling

Financieel verslag 2018